Peter Englund ny ledamot av Svenska Akademien

Historikern och författaren Peter Englund har utsetts till ny ledamot av Svenska Akademien. Han efterträder den framlidne historikern Erik Lönnroth på stol nummer 10 och kommer att ta sitt inträde i Akademien vid högtidssammankomsten den 20 december.

Peter Englund är född i Boden 1957 och blev 1989 fil.dr i Uppsala på avhandlingen Det hotade huset. Adliga föreställningar om samhället under stormaktstiden. För allmänheten har han gjort sig känd som författare till en rad böcker med historiska ämnen såsom Poltava (1988), essäsamlingarna Förflutenhetens landskap (1991) och Brev från nollpunkten (1996) samt den brett upplagda skildringen av svensk stormaktstid i Ofredsår (1993) och Den oövervinnerlige (2000).

Peter Englund har även verkat som journalist på uppdrag i Afghanistan och på Balkan. Han innehar sedan 2001 en professur i historiskt och socialt berättande vid Dramatiska Institutet i Stockholm.

(2002-05-24)