Polhems Stjärnsund – ett bruk i förändring

En bok om en plats – Stjärnsund – och dess historia, men också om en man – Christopher Polhem (1661–1751) – och hur bilden av honom och hans verksamhet har vuxit fram men också förändrats genom århundradena. Platsen och mannen är intimt förknippade med varandra, och det sägs med viss rätt att Polhem skapade Stjärnsund. Förvisso fanns det människor och verksamheter på platsen innan Polhem kom dit, men det unika industriella experiment som han där startade för trehundra år sedan har genom seklerna starkt bidragit till att forma platsen och dess historia, men också vår bild av densamma.

Bokens författare kommer från olika håll i landet och representerar vitt skilda vetenskapsdiscipliner och verksamheter, såsom etnologi, teknik- och innovationshistoria, idéhistoria och landskapsplanering.

Anna Götlind (redaktör):
Bruk i förändring. En bok om Christopher Polhem och Stjärnsund under tre sekler
Gidlunds Förlag
352 sidor, inbunden
Utkom i maj 2000