Politik och dramatik under Ingvar Carlssons tid

Ebbe Carlsson-affären, ekonomisk kris, Kjell-Olof Feldts avgång. Allt skildras i Så tänkte jag, den andra delen av förre statsministern Ingvar Carlssons memoarer. Här behandlas också inträdet i EU och framför allt kampen mot den allvarligaste ekonomiska krisen i Sverige sedan 1930-talet.

Ingvar Carlsson presenterar själv sin bok så här:

”Jag var Sveriges statsminister och oppositionsledare under en dramatisk tid. Sverige blev medlem av EU, vi beslöt bygga Öresundsbron och jag efterträdde mig själv som statsminister. Viktigast av allt var att vi efter valet 1994 lyfte Sverige ur den allvarligaste ekonomiska krisen sedan 1930-talet. I boken skildrar jag inifrån Rosenbad och andra mötesplatser hur allt det gick till.

Smugglade Bofors svenska vapen? Betalade företaget mutor för att vinna ordern till Indien? Jag kommer nog så nära sanningen som det går. Ebbe Carlssonaffären beskrevs som en allvarlig rättsröteaffär. Men vad blev egentligen kvar sedan frågan granskats inför TV-kamerorna i KU? Inte mycket! Men i skuggan av Ebbe Carlsson-affären fick vi i stället uppleva en av efterkrigstidens pinsammaste händelser där de homosexuella fördomarna blommade ut i den svenska sommaren. Den vill de flesta glömma. Jag drar fram den ur tystnaden.”

Ingvar Carlsson var statsminister 1986–1991 och 1994–1996. År 1999 gav han ut Ur skuggan av Olof Palme där han behandlade tre stora politiska frågor som han ärvde från Palme: energipolitiken, ubåtsaffärerna och kampen för demokrati.

Ingvar Carlsson:
Så tänkte jag. Politik och dramatik
Hjalmarson & Högberg
666 sidor, inbunden
Utkom i september 2003