Tio meter P.O. Enquist till Umeå universitetsbibliotek

Ulf Sandqvist och Göran Larsson vid Umeå universitetsbibliotek. Foto: Mattias Pettersson

Ulf Sandqvist och Göran Larsson vid Umeå universitetsbibliotek. Foto: Mattias Pettersson

Originalmanus, brev och nyhetsklipp. Umeå universitetsbibliotek har förvärvat författaren P.O. Enquists personarkiv om totalt tio hyllmeter material. Med det har biblioteket samlat arkiven från de tre stora Västerbottensförfattarna P.O. Enquist, Torgny Lindgren och Sara Lidman.

– Att se till att deras arbetsprocesser, verk och gärningar blir bevarade för framtiden och tillgängliga för forskning, det är väldigt viktigt för oss, säger Ulf Sandqvist, avdelningschef för arkiv och specialsamlingar vid biblioteket.

Det rör sig om totalt tio hyllmeter med material från Per Olov “P.O.” Enquists personliga arkiv kopplat till hans livsgärning. Det är allt från originalmanus, både publicerade och opublicerade, och en stor mängd nyhetsklipp till en brevsamling med korrespondens med bland annat författarkollegor och läsare. Arkivet innehåller också inspelningar som videokassetter med hans teaterföreställningar, ljudband och böcker, såväl hans egna som översatta utgåvor, liksom böcker som utgjort bakgrundsmaterial till hans skrivande.

– Det är väldigt speciellt för oss att vi fick P.O:s arkiv. Det finns nog få arkiv vi velat ha så mycket om det. Så mycket finare kan det inte bli, säger Ulf Sandqvist.

Universitetsbiblioteket förvarar fler än 250 personarkiv, stora som små, med ett särskilt fokus på norrländska kulturpersonligheter. Sedan tidigare finns Sara Lidmans och Torgny Lindgrens personarkiv där.

P.O. Enquist föddes i byn Hjoggböle i Skellefteå kommun, precis som författarkollegorna Kurt och Anita Salomonsson. Även deras arkiv finns i bibliotekets förvar.

– Tillsammans med Sara Lidman och Torgny Lindgren har vi nu de tre stora Västerbottensförfattarna. Det känns verkligen fint att ha dem samlade på ett ställe här i Umeå, säger Göran Larsson, arkivarie vid Umeå universitetsbibliotek som arbetar med Enquists arkiv.

P.O. Enquist, som gick bort i april 2020, var en av Sveriges mest framgångsrika författare både i hemlandet och utomlands. Hans författargärning kännetecknas av en bredd av uttryck och en omfångsrik utgivning, med romaner, biografier, noveller, essäer, pjäser och filmmanus. 1992 blev han hedersdoktor vid den humanistiska fakulteten på Umeå universitet.

Tack vare att hans personarkiv nu flyttar in på universitetsbiblioteket författarskapet bevaras för framtiden och göras tillgängligt för forskning.

– Han har en bredd i sin författargärning som är speciell. Genom detta arkiv kommer det gå att följa hans arbete från förarbeten till färdiga böcker och pjäser. Det är dessutom ett arkiv som vi vet att det finns intresse för, säger Ulf Sandqvist.

Allt material ska först ordnas och förtecknas, och arkivet kommer att vara disponibelt för forskare under 2023.

(2022-10-26)