Släktforskning föreslås bli polismetod

DNA-kit. Foto: Tony Webster (Wikimedia Commons CC-BY-2.0)

DNA-kit. Foto: Tony Webster (Wikimedia Commons CC-BY-2.0)

Nu har resultatet av biometriutredningen presenterats. Den förordar släktforskning som polismetod, men endast i utredningar av de allra grövsta brotten. På grund av att metoden kan kränka oskyldiga personers integritet föreslås också att den används i en ytterst begränsad omfattning.

Läs artikeln på Rötter

(2023-07-04)

Se även Polisen frustrerad över att inte få använda släktforskar-DNA (2022-01-20)