I samband med att prinsessan Leonore i dag döptes i Drottningholms slottskyrka presenterades hennes vapen, som ritats av Riksarkivets heraldiska enhet.

Sveriges yngsta prinsessa har av kungen blivit förlänad titeln hertiginna av Gotland. På så vis blir prinsessan gotlänningarnas egen beskyddarinna.

– Det är en stor heder att få rita prinsessan Leonores vapen, säger Riksarkivets heraldiska konstnär Henrik Dahlström. Och det är särskilt roligt att få göra ett hertiginnevapen till prinsessan.

 
Prinsessan Leonores vapen, som ritats av Riksarkivets heraldiska enhet
Henrik Klackenberg, som är statsheraldiker på Riksarkivet, förklarar att vapnets utformning följer en sekellång tradition för svenska prinsessor: en oval sköld och en speciell krona. Vapensköldens komposition består av fyra fält och en hjärtsköld, som visar ätten Bernadottes vapen. Ett av de fyra fälten visar landskapets Gotlands vapen, vilket visar att prinsessan Leonore är hertiginna av Gotland. De övriga tre fälten med tre kronor och lejon är hämtade från Stora riksvapnet.

– Det är mycket länge sedan vi haft en hertig och första gången Gotland har en hertiginna. Vi är så stolta över att Prinsessan Leonore är vår beskyddare och att Gotlands vapen ingår i prinsessans nya vapen, säger Cecilia Schelin Seidegård, landshövding i Gotlands län.

Riksarkivet ansvarar för statens och myndigheternas heraldiska vapen och symboler. Ansvaret innebär att vapen och symboler utförs enligt gängse heraldiska normer och att lagen som styr vapnens användning följs. Riksarkivet verkar även för god kommunal heraldik genom att ge råd och skapa modellritningar för kommunvapen.