Den stora turistboomen i spåren av Arn tycks nu vara över. Under tio års tid bestod turismen i Skaraborg till stor del av resor i Arns fotspår. Nu har hysterin kring tempelriddaren ebbat ut, men turismverksamheten har stärkts för lång tid framöver. [P4 Skaraborg]

https://sverigesradio.se/artikel/5607679