Hjälmare kanal genom fyra sekler

Välkommen att slussas genom fyra sekler längs Sveriges äldsta kanal. Här färdas vi varsamt och lyhört med sinnen öppna för sällsamheter bland växter, djur och människor. Boken gör nedslag i Hjälmare kanals flöde av personligheter från olika tider och bjuder på dråpliga händelser från en lång och intressant historia.

Där Hjälmaren och Mälaren binds samman möts sägen, sanning, natur och kultur – och båtfolk förstås. Dagens myllrande båt- och kulturliv får ta stort utrymme i denna berättelse med Kanalens dag och Docköppning som självklara inslag.

Staffan Ekegren är författare, reporter och dramatiker. Han har skrivit cirka 25 böcker, där många är en blandning av skönlitteratur och dokumentär. Lasse Persson är frilansfotograf med mångårig erfarenhet av fotografiska uppdrag inom dags-, fack-, och branschpress, information, reklam, bokproduktion samt porträttverksamhet. Detta har resulterat i både böcker och utställningar.

Staffan Ekegren & Lasse Persson:
Slussad genom fyra sekler – Hjälmare kanal berättar
Votum Förlag
Utkom 2024