Kulturdepartementet ville öka konkurrensen om uppdragsarkeologin – men kritiken från remissinstanserna blev så stark att förslaget skrotas. [SvD]

https://www.svd.se/regeringen-backar-i-arkeologifraga