På havsbottnarna kring Falsterbonäset pågår just nu jakten på Tegelvraket – lämningarna efter ett fraktskepp från mitten av 1500-talet. [Sydsvenskan]

https://www.sydsvenskan.se/2014-06-08/under-ytan-vilar-minnen-av-glomda-skepp