Sedan 2009 har ett forskningsprojekt pågått på Malmö Museer, Kulturen och Regionmuseet i Kristianstad. Projektet "Vad som trots allt försvinner" undersöker vardagliga minnen och saker som vi inte brukar ta vara på. Nu börjar resultatet av projektet visas sig i form av böcker, utställning och annan dokumentation.

I delprojektet ”Förbisett – när vardagen glimrar till” har Niklas Ingmarsson, antikvarie och etnolog på Kulturen, rest runt i det skånska landskapet tillsammans med kulturanalytikern Robert Willim och fotografen Martin Magntorn för att fånga det annars osynliga. I ord och bild berättar de om vardagen, när den glimrar till. Det kan vara ett vackert ljus över stormarknadens parkeringsplats, ett upplyst växthus på natten eller några reflexer på en husfasad. Projektet redovisas i form av boken "Förbisett" och en utställning som öppnar på Kulturen i mars 2011.

”Vad som trots allt försvinner – dokumentation och värdering av svårbevarat kulturarv ” är den andra delen. Helene Stalin Åkesson, byggnadsantikvarie på regionmuseet i Kristianstad, har samarbetet med elever från Palettskolan i Lund. Med utgångspunkt från Lund genom foto, iakttagelser och intervjuer har miljöer och platser i staden kunnat kartläggas och beskrivas. Det handlar om platser som sannolikt aldrig kommer att byggnadsminnesbevaras, men som ändå är angelägna för människorna som bor där och lever där. Arbetet finns nu publicerat i en rapport.

Det tredje och sista delprojketet heter ”Minnen av eternit och BT-kemi”. Anders Högberg, arkeolog på Malmö museer, har med utgångspunkt i Lomma och Teckomatorp, undersökt hur kommunerna bevarar eller städar undan "dåliga minnen", som minnen av Eternitfabriken i Lomma och BT-kemi i Teckomatorp. Vad är värt att minnas och vem väljer vilka minnen som får finnas kvar?