Reglerna för utförsel av kulturföremål ses över

Stora rummet på Biby herrgård. Foto: Bokförlaget Langenskiöld (CC BY 3.0).

Stora rummet på Biby herrgård. Foto: Bokförlaget Langenskiöld (CC BY 3.0).

Den världsberömda turkiska tavelsamlingen på Biby herrgård utanför Eskilstuna, kunde trots utförselreglerna lämna Sverige och säljas för hundratals miljoner till Qatar. Nu görs en översyn av reglerna.

Läs artikeln på Kulturnytt