Resultaten efter höstens arkeologiska förundersökning nära Gamla torget i Norrköping visar på rester av ett hus från 1100-talet. Spår av så tidig bebyggelse har inte gjorts tidigare i Norrköping. [NT]

https://nt.se/nyheter/norrkoping/rester-av-det-aldsta-huset-7555684.aspx