Riksantikvarieämbetet bygger historia i Minecraft

Edsleskog tegelkyrka från 1200-talet återskapad i Minecraft. Skärmpump: Viktor Lindbäck (CC BY)

Edsleskog tegelkyrka från 1200-talet återskapad i Minecraft. Skärmpump: Viktor Lindbäck (CC BY)

Riksantikvarieämbetet bjuder in till en serie workshoppar för att öka medvetenheten om hur ett äventyrsspel som Minecraft kan vara ett lättillgängligt och pedagogiskt verktyg för kreativt utforskande av historia och kulturarv.

Minecraft är ett populärt äventyrs- och datorspel som låter spelaren utforska en värld byggd av block. Sedan starten 2009 är spelet välkänt och älskat över hela världen. Spelaren kan ensam eller tillsammans med andra skapa sina egna äventyr, världar och byggprojekt.

Workshopserien ”Börja bygga historia i Minecraft” vänder sig till alla som vill komma igång med eget byggande i Minecraft. Den genomförs tre förmiddagar i följd från 30 november till 2 december. Vid varje tillfälle visas steg för steg hur Minecraft kan användas i skolprogram och annan pedagogisk verksamhet för att återskapa historien.

Det går att visualisera det förflutna på många olika sätt, med många olika metoder, och i många olika syften. Fotorealism behöver inte vara det enda, eller ens alltid det bästa sättet att göra digitala visualiseringar på. Särskilt inte om man vill göra betraktaren delaktig i återskapandet.

– I Minecrafts synbarligen enkla värld av fyrkantiga block, finns en befriande lekfullhet som kan göra stora byggnader och skeenden greppbara, säger Viktor Lindbäck, verksamhetsutvecklare på Riksantikvarieämbetet som arbetar med att sprida goda exempel för att förmedla historia.

Workshopserien vänder sig till alla som vill hitta fler eller nya vägar att arbeta kreativt med att förmedla och gestalta kulturarv, till exempel skolpedagoger, museipedagoger, lärare och guider.
På Riksantikvarieämbetets K-blogg kan man se flera av Viktor Lindbäcks bilder i artikeln ”Minecraft och medeltiden”. I en Minecraft-rekonstruktion har han gestaltat hur tegelkyrkan i Edsleskog från 1200-talet såg ut, genom att utgå från det material som kommit fram vid de arkeologiska utgrävningarna och rekonstruktionsförslag som framställts vid Lödöse museum.

– Hur kyrkan egentligen såg ut på 1200-talet kommer vi aldrig att få veta. Men rekonstruktionen kan användas som arbetsmaterial och sedan förändras i samband med framtida forskning och arkeologiska undersökningar. Det finns en storhet i enkelheten, och en befrielse i befrielsen från all verklig geografi; i att lamadjur vandrar runt på kyrkogården och att öknen med kaktusar breder ut sig bortom söderväggen för att vid horisonten övergå i ett oändligt hav med snöklädda öar och tropiska fiskar, säger Lindbäck.

Läs mer om Riksantikvarieämbetets arbete med Minecraft här.

(2021-11-16)