Museer ska få skänka bort föremål

Hyllplan med föremål i magasin. Foto: Lina Wennersten ( CC BY)

Hyllplan med föremål i magasin. Foto: Lina Wennersten ( CC BY)

Museer ska få större möjlighet att skänka bort föremål. Regeringen har gett Riksantikvarieämbetet i uppdrag att utreda om statliga museer ska få donera föremål med ett begränsat kulturhistoriskt och vetenskapligt värde till mottagare som inte är andra museer.

Lyssna på inslag på Kulturnytt

(2021-11-18)