Svenska kulturarv har inte märkts för skydd vid krig

Sedan 1990-talet har länsstyrelserna haft i uppdrag att märka kulturmiljöer med en blåvit sköld som signal att de är skyddade av Haag-konventionen och inte ska attackeras. Roger Edenmo, länsantikvarie i Uppsala, konstaterar att uppdraget inte genomförts då man i stället fokuserat på andra hot som ett förändrat klimat.

Hör inslaget på Kulturnytt i P1

(2022-05-08)