Riksarkivet efterlyser teknisk utrustning

Foto: Riksarkivet

Foto: Riksarkivet

”Vill du vara med och rädda kulturarvet?” Frågan kommer från Riksarkivet som inom en snar framtid måste lyckas med att läsa in och digitalisera äldre material som riskerar att förstöras. Detta för att säkra framtida tillgång till informationen som finns på dem. Därför ber Riksarkivet allmänheten att skänka gammal utrustning för uppspelning av exempelvis ljud och data.

Läs artikeln på Riksarkivet

(2019-12-20)