Minnen från mitt vistande i Afrika 1826–1829

Julius Lagerheim (1786–1868) tjänstgjorde som svensk-norsk generalkonsul i Alger, där han vistades mellan 1826 och 1829, just innan staden intogs av franska trupper och koloniseringen av landet började. Hans berättelse utgör ett fängslande vittnesmål om det kritiska diplomatiska läget, om landet och dess invånare, om konflikter och nöjen, fest och vardag, och mycket mer. Men först och främst gäller det en upplyst nordeuropés möte med en främmande och exotisk kultur.

Tre berättelser av Lagerheims hand har legat i nästan 200 år på ett bibliotek i Uppsala och blev nyligen upptäckt av rysk-franska skandinavisten Elena Balzamo. Den första av dem, Minnen från mitt vistande i Afrika. Marocko 1831–1832, kom ut 2018. I denna bok presenteras de två andra i tryck i hennes textetablering, försedda med ett omfattande efterord.

Elena Balzamo är litteraturhistoriker, översättare och kritiker. Hon disputerade på en avhandling om den svenska konstsagan och har givit ut flera folksagosamlingar på franska, tyska och svenska, samt bland annat Den engagerade skeptikern. Hjalmar Söderberg och politiken och Den osynlige ärkebiskopen. Essäer om Olaus Magnus.

Julius Lagerheim:
”Den skönaste utsikt …” Minnen från mitt vistande i Afrika II – Alger 1826, 1827, 1828 och 1829. Upptäckt och utgivet av Elena Balzamo
Carlsson Bokförlag
Utkom 2021