Stor satsning på medeltidssamverkan i Götaland

Västra Götaland och Östergötland har i dag haft ett möte på ön Fjuk i Vättern för att manifestera ett nytt samarbete. Till sin hjälp hade man romanfiguren Arn och Heliga Birgitta när banden knöts mellan de båda länen. Målet är att skapa en marknad och ett geografiskt centrum för kulturturism i Götaland.

På Fjuk samlades man från var sin sida Vättern för att lägga upp riktlinjerna för det nya samarbetet. Utvärderingen av Birgittajubileet visade mycket tydligt att jubileet skapade ett stort intresse för östgötsk medeltid. Utredningen rekommenderade en samverkan med Västra Götaland som under senare år utvecklat en historierelaterad turism baserad på romanfiguren Arn.

I dag hölls det första konstituerande mötet med bland andra Östergötlands landshövding Björn Eriksson och regionrådet i Västra Götaland Kent Johansson. Som en extra present kom pengar från Sparbanksstiftelsen Alfa som satsar 1,3 miljoner kronor i projektet, som skall såväl forskning som kommersiella ”paket” med resrutter inom den gemensamma regionen.

 

Regionrådet Kent Johansson, Arn, Heliga Birgitta och landshövding Björn Eriksson
Regionrådet Kent Johansson och Arn knyter förbund med Heliga Birgitta och landshövding Björn Eriksson.

– Vi har visat med Birgittajubileet att vi kan skapa mervärde för näringslivet i vårt län, säger landshövding Björn Eriksson. Satsningen från Alfa känns som ett MVG när vi nu vill gå vidare och utveckla kulturturismen ihop med Västra Götaland.

– Medeltiden är en intressant gemensam period i Västra Götalands och Östergötlands historia, säger regionrådet Kent Johansson. Det finns ett stort intresse för den hos många människor. Vi vill nu svara upp mot det intresset och gemensamt utforska och lyfta fram de medeltida platserna och händelserna.

Med målet att få fler besökare, en ökad omsättning, och att inspirera lokalt förankrade småföretagare att satsa på besöksnäringen skall nu arbetet drivas vidare under ledning av en styrgrupp med representanter från bl.a. Svenska kyrkan, Linköpings universitet, länsmuseum, turism och näringsliv.

(2004-06-18)