Vårt sverigefinska Haninge 1971–2021

Boken Ett halvt sekel av sisu tecknar femtio år av sverigefinsk hembygdshistoria, från arbetskraftsinvandringen till dagens minoritetsstatus. Haninge har en stor sverigefinsk minoritet och är en av få kommuner med finskspråkiga klasser. Det finns engagerade föreningar, politiker och medborgare. Men det har varit en kontinuerlig kamp för språk och rättigheter under alla år.

Utifrån teman som arbete, skola och föreningsliv berättar lärare, föräldrar, fabriksarbetare, barnskötare, vårdbiträden, politiker och egenföretagare om sina liv idag och minnen från ett Sverige där finskan varit ett självklart inslag i vardagen. Boken kan läsas som en berättelse om hela den sverigefinska minoritetens ställning och utveckling i Sverige under tre generationer.

Boken är genomgående tvåspråkig.

Kristian Borg (redaktör):
Ett halvt sekel av sisu. Vårt sverigefinska Haninge 1971–2021
Verbal förlag
Utkom 2021