Karin Björquist – en tanke tar form

Gustavsbergs Porslinsmuseum
30 oktober 2021 – 6 mars 2022

Tekanna Kobolt. Karin Björquist arbetar med verk till sin första utställning på NK, 1957.

Tekanna Kobolt. Karin Björquist arbetar med verk till sin första utställning på NK 1957. Foton: Bertil Wreting och okänd fotograf

Utställningen Karin Björquist – en tanke tar form visar en av 1900-talets främsta svenska formgivare och Gustavsbergs första kvinnliga konstnärliga ledare. I utställningen går det att följa skapandeprocessen genom skisser och modeller till den färdiga produkten. Allt från Nobelservisen till stapelbara kaffekoppar och offentliga miljöer såsom Mariatorgets tunnelbanestation.

Några av de teman som utforskas i utställningen är hantverk översatt till industrivara, formgivning för välfärd och arkitektonisk keramik. Totalt visas runt 250 föremål, allt från stengods, porslin och lergods till reliefer och golvplattor för offentliga miljöer. Det går även att se skisser och modeller, bland annat för det porslinsmuseum som planerades på 1960-talet men som aldrig byggdes.

En av Gustavsbergsfabrikens största satsningar är Nobelservisen som formgavs av Karin Björquist. I år är det 30 år sedan den kom till. 1988 fick kultur- och konsthistorikern Åke Livstedt i uppdrag av Nobelstiftelsen att förnya Nobelfesten inför prisets 90-årsjubileum. Visionen att dukning tillsammans med matkonst, underhållning och dekorationer skulle utgöra en helhet resulterade i en Nobelbankett förgylld med nytt porslin, glas, bestick och bordslinne. Det var en kraftsamling med förhoppning att kunna blåsa liv i svensk konstindustri som engagerade Gustavsberg, Rörstrand, Orrefors, Gense och Klässbol. I utställningen går det att se skisser och provexemplar som visar hur servisen växte fram.

Karin Björquist hade också flera uppdrag för offentliga miljöer där hon bidrog med formgivning i samarbete med arkitekter och beställare. Tillsammans med arkitekten Kjell Abramson vinner Karin Björquist 1961 första pris i Stockholms spårvägs tävling om gestaltningen av Mariatorgets tunnelbanestation. Väggarna med tusentals gulbruna keramikstavar blev en monumental uppgift för Björquist och hennes medarbetare. Exempel på andra gestaltningsuppdrag är Sturebadet och Riksbanken i Stockholm samt ett flertal Domusvaruhus runtom i landet.

Utöver material från Gustavsbergssamlingen visar utställningen också föremål ur Karin Björquists privata samling, vilket är möjligt tack vare en donation från formgivaren till Nationalmuseum 2017 samt unika föremål från Åke Livstedts arkiv. Sedan år 2000 förvaltas Gustavsbergssamlingen av Nationalmuseum efter en donation från Kooperativa förbundet.