Den 6-åriga Birkaflickan visas upp på för första gången på lördag på Historiska museet i Stockholm. Det 1200 år gamla kraniet har rekonstruerats av skulptören Oscar Nilsson. [SvD]

https://www.svd.se/sa-sag-birkaflickan-ut