Ingvar Kamprad klassades som en mycket aktiv nazist 1943. Och så sent som förra året hyllade han en känd nationalist. I boken Och i Wienerwald står träden kvar avslöjas nya uppgifter om Ikea-grundarens nazistkopplingar. [SVT Rapport]

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/nya-avslojanden-om-kamprads-nazi-forflutna