Under sommaren har de arkeologiska undersökningarna av en boplats från äldre stenålder i Motala fortsatt. Lämningarna dateras till 6000-4000 f Kr och är en del av ett större boplatskomplex som finns på båda sidorna om Motala ström. [P4 Östergötland]

https://sverigesradio.se/artikel/4656931