Två att världshistoriens dödligaste pandemier orsakades av samma bakterie. Bakterien, som frodades hos råttor, fick olika stammar av pesten att bryta ut flera gånger genom historien. [SR Vetenskap]

https://sverigesradio.se/artikel/5771983