För 1 600 år sedan angreps Sandby borg på sydöstra Öland och invånarna utsattes för en blodig massaker. Vad som verkligen hände är fortfarande oklart men den pågående forskningen skapar nya förutsättningar för att berätta om borgens och invånarnas öde. Tack vare ett nytt samarbetsprojekt blir nu berättelserna tillgängliga digitalt för besökare.

Hur berättar man om kulturarv som ligger gömda under markytan? Hur kan besökare få del av berättelser knutna till en plats där traditionell skyltning inte är möjlig? Det är några av de frågor som Riksutställningar, Museiarkeologi sydost och Kulturmiljö Halland utforskar i ett samarbetsprojekt kring tillgänglighet och digital förmedling som nyligen startas.

Foto: Sebastian Jakobsson.

– Projektet handlar om att ge besökarna en möjlighet att uppleva och ta del av dolda kulturarv. Med hjälp av digital teknik vill vi hitta sätt att gestalta berättelser om platser som på olika sätt är svårtillgängliga, säger Amanda Andersson, digital strateg på Riksutställningar. Målet är att andra museer ska kunna använda resultaten och de lösningar vi testat för att berätta om och tillgängliggöra andra kulturarvsplatser.

I fokus för projektet står Sandby borg.

– Sandby borg är utmärkt som utgångspunkt för ett projekt som detta. Platsen är inte bara svårtillgänglig rent fysiskt, lämningarna ligger dessutom till större delen dolda under markytan och är så känsliga att det inte är möjligt att sätta upp skyltar inne i borgen. Det ställer stora krav på besökarens förkunskaper om platsen, säger Helena Victor, projektledare för Sandby borg vid Museiarkeologi sydost.

Bortsett från den webbplats som skapats kring forskningsprojektet Sandby borg finns ännu inte någon möjlighet att uppleva platsen digitalt. Nu ska både platsens hemska historia och bilden av de människor som levde och bodde där återges i digital form.