Sjöfärder i Österled

Bokomslaget

För långfärdsseglaren i Östersjöområdets skärgårdar finns mycket att upptäcka. Från Stockholms ström till S:t Peterburg, från Sveaborgs fästningsvallar till Tallin, Runö och Riga möter kustland och öar med tusenårig historia och bebyggelseutveckling, kulturella särdrag och storslagen natur. Sjöfararen kan med särskild känsla nalkas den sägenomspunna Gullkrona fjärd eller uppleva dramatiken vid Viborgska gatloppet och Svensksund, där Sverige under de stora flottornas tid vann sin största sjöseger.

Sedan vikingatid har farlederna använts för handels-och erövringsfärder. Ett svenskt-finskt rike växte fram över Åland, Åboland och runt Finska vikens kuster. Under konkurrens med danskar, tyska ordensriddare och hanseatiska köpmän bildades ett stormaktsvälde som i öster sträckte sig fram till Ladoga.

Detta midjebälte av det svenska riket har genom århundraden varit arena för kolonisation och krigsföretag, för stads- och fästningsbyggen. Det har präglats av intensiva strider till lands och sjöss. En mångfald av intressanta händelser och platser presenteras i boken Sjöfärder i Österled tillsammans med bilder, faktarutor och kartor.

Hans Norman är professor emeritus i historia vid Uppsala universitet. Han har bland annat skrivit om 1800-talets utvandrare till Nordamerika och deras bosättning, om demografi och familjeliv i Sverige i historisk belysning samt en antologi om den svenska skärgårdsflottan och en biografi om generalamiralen Johan Puke. Han har gjort många långfärdsseglingar i skärgårdshaven och Finska viken.

Hans Norman:
Sjöfärder i Österled. En resa i historien
Balkong Förlag
Utkom 2020