Karolinerna Turdfjäll & Höljeman

Boken Karolinerna Turdfjäll & Höljeman. Soldat-och familjeliv i 1700-talets Norrland är en berättelse om hur livet tedde sig från tidigt till sent 1700-tal för två krigare: Jacob Turdfjäll från Ingermanland med familj i Bollnäs och sedan i Torneå, och Anders Höljeman från Jämtland med familj i Järvsö.

Soldaterna Turdfjäll och Höljeman deltog båda i Karl XII:s norska fälttåg 1718. De överlevde och krigade i många år. Det är dem och deras familjer berättelsen handlar om. Läsaren får en inblick i den tidens ståndssamhälle: adel, präster, borgare, bönder och husfolk. Alla var de hårt arbetande människor som upplevde krig, umbäranden och grå vardag, men också stunder av lycka och glädje.

Berit Bryntse har under många år släktforskat och samlat fakta om sina anfäder Turdfjäll och Höljeman, vilket resulterat i denna bok. Historiska skeenden varvas med en personligt utformad fiktiv berättelse om hur det var att delta i de karolinska krigen, om vedermödor och personligt lidande på färder kors och tvärs i Sverige, Norge, Finland och Pommern. Emellanåt hade man lyckan att få tillbringa dagarna hemma hos hustru och barn på torpet, och sysselsättning saknades inte.

Berit Bryntse:
Karolinerna Turdfjäll & Höljeman. Soldat-och familjeliv i 1700-talets Norrland
Kulturhistoriska Bokförlaget
Utkom 2021