Skånskt 1900-tal i fotografi

Många av fotografierna är hämtade ur bildsamlingar som tillhör Skånes hembygdsförbunds medlemsföreningar och från fotografer som föreningarna samarbetar med. Att 1900-talet var ett fotografiets århundrade återspeglas även i föreningarnas arbete.

Det finns åtskilliga fotografier från 1900-talet. Urvalet i denna bok berättar om händelser och vardagsliv, om det som var glädje och det som var sorg, om det som var tradition och det som blev modernt. En hel del av det som tillkom under 1900-talet hade också försvunnit innan seklet var till ända.

Åtta litterära skildringar kompletterar den fotografiska bilden av skånskt 1900-tal.

Bilder av ett sekel. Skånskt 1900-tal i fotografi
Skånes Hembygdsförbunds Årsbok 2000
224 sidor, inbunden, illustrerad
Utkom 2000