Sillperioden, skutepoken, stenhuggeriet har varit viktiga storhetstider i livet på Kiddön i norra Bohuslän. Männen på sina skutor och familjerna på ön, alla hade de en strävsam vardag. Långa dagar och många sysslor – men parat med humor och värme, och inte minst med den berättarglädje som är basen för denna bok. Över hundra fotografier och bilder ackompanjerar berättandet.

Ingalill Andreasson och Allan Olsson har tillsammans skrivit denna bok om Kiddön i norra Bohuslän. Med osvikligt minne berättar Allan om Kiddöborna och öns historia sedan den första generationen bosatte sig här i början av 1800-talet.

Allan Olsson föddes på Kiddön i Hamburgsunds skärgård, där han alltjämt bor en stor del av året. Han har ett förflutet som fiskare, historiker och färjeskeppare och verkar nu som föredragshållare. Ingalill Andreasson har sina rötter på Fisketången i Sotenäs kommun och är gift med Allan. Hon är författare och undervisar även på Grebbestads folkhögskola.

Ingalill Andreasson och Allan Olsson:
Kiddön – skutor och öliv under två sekler
Bohusläns museums förlag
Utkom 2015