Röda stugor. Täta skogar. Raskens. Barnen i Bullerbyn. Gnosjöanda. Snålhet? I romaner och barnböcker, i film och på TV har bilden av Småland tecknats många gånger. Hur stämmer den med verkligheten? Kan man verkligen tala om en gemensam småländsk identitet?

Smålands historia är den första moderna populärvetenskapliga bok som tar ett samlat grepp om hela landskapets historia. Boken handlar om människorna som levt och verkat där, från renjägarnas ankomst någonstans runt 12 000 f.Kr. och fram till 2000-talets IT-användande smålänningar.

Läsaren får följa de små landens tidiga historia, läsa om kristendomens seger, om Smålands många krigiska århundraden som gränslandskap och 1500-talets blodiga bondeuppror under Nils Dackes ledning. Här beskrivs väckelsetraditionen, småföretagsamheten och hur en relativt sen industrialisering ledde till en omfattande emigration. slutet av boken kan vi läsa om Småland i det nya millenniet, om Hultsfredsfestivalen, expansiva kommuner och stormen Gudrun.

Olle Larsson, fil.dr i historia och lektor vid Katedralskolan i Växjö, har skrivit merparten av texterna som handlar om landskapets äldre historia. Docent Lennart Johansson, verksam som forskare vid Växjö universitet, har skrivit om landskapets moderna utveckling, från cirka 1750 och framåt. Inledningen är skriven av professor emeritus Lars-Olof Larsson, som skrivit flera böcker om Småland och om medeltida och tidigmodern historia, bland annat Arvet efter Gustav Vasa, som utsågs till Årets bok om svensk historia 2005.

Olle Larsson, Lennart Johansson & Lars-Olof Larsson:
Smålands historia
Historiska Media
Utkom 2006