Sökandet efter den medeltida kungsgården i Nora fortsätter

Georadar. Foto: Astacus

Georadar. Foto: Astacus

Örebro läns museum kommer i början av maj att genomföra en så kallad georadarundersökning av några markavsnitt i Husby vid Norasjön. Undersökningen är en del i museets arbete med att söka efter en möjlig tidigmedeltida kungsgård som man tror kan ha legat på platsen.

Under hösten 2023 genomförde länsmuseet ett metallsökningsprojekt på platsen tillsammans med Sveriges Metallsökarförening med stöd av Allan Wetterholms stiftelse. Metalldetekteringen gav inte några fynd från tidig medeltid men däremot två silvermynt och del av ett dräktspänne från vikingatid. Det gör platsen intressant för vidare undersökningar.

Med georadar kan man se lämningar under markytan utan att gräva och även sådant som inte hittas med metalldetektorer. Det kan till exempel vara byggnadsstrukturer, diken, rännor eller brunnar. Man kan också undersöka mycket större områden än vid utgrävningar.

Efter att maskinen körts i fält analyseras resultatet med en särskild programvara, som visar de strukturer som framträtt i marken. Att förstå det som visas kräver många års erfarenhet och Pär Karlsson från georadarföretaget Astacus, som länsmuseet har anlitat för denna undersökning, har 10 000 timmars erfarenhet av arbete med georadar.

– Jag tycker att projektet är jättespännande. Att försöka förstå den tidiga, extensiva järnframställningen och hur den har påverkat landskapet, är förvånansvärt outforskat, säger Pär Karlsson.

Örebro läns museum har beställt en genomsökning av 50 000 kvadratmeter vilket gör detta till en av de fem största undersökningarna i Sverige. Nyckeln till framgång med georadar är att välja sökområdena strategiskt.

– Arkeologins ständiga dilemma är att man kan lyckas missa allt även om man har massor av provschakt. Men med georadar kan man jobba med helt andra ytor, och då ökar också chansen att hitta rätt. Har man tur så prickar man precis det man är intresserad av, säger Karlsson.

Resultatet av undersökningen beräknas vara klart under sommaren.

(2024-05-04)

Se även Sveriges Metallsökarförening deltar i jakten på kungsgård (2023-09-23)