Stora delar av det samiska kulturarvet kan försvinna på grund av gruvor och andra intrång i naturen, det varnar arkeologen Gunilla Larsson vid Uppsala universitet för. [SR Oddasat]

https://sverigesradio.se/artikel/5680968