Sparbankerna, Swedbank och sparbanksstiftelserna på 2000-talet

Bokomslaget

I 200 år har sparbankerna varit en del av det svenska banksystemet. Under dessa två sekel har de omvandlats från lokala, småskaliga inlåningskassor till fullsortimentsbanker sammankopplade med de globala finansiella marknaderna.

I början av 1990-talet gick en stor del av sparbankerna samman och bildade Sparbanken Sverige, som år 2006 bytte namn till Swedbank. I dag finns nära 60 självständiga sparbanker kvar runt om i landet.

Här analyseras utvecklingen under de senaste decennierna mot bakgrund av en historisk tillbakablick som sträcker sig till 1820-talet. I fokus står den mångbottnade relationen mellan sparbanker, sparbanksstiftelser och Swedbank.

Sparbanker och sparbanksstiftelser utgör i dag den enskilt största ägaren av Swedbank, och relationen mellan sparbankerna och Swedbank har varit avgörande för båda parters utveckling. Hur denna relation har prövats och förändrats genom perioder av kriser och konflikter men också av expansion och tillväxt är det centrala temat i boken.

Framställningen bygger på intervjuer med mer än fyrtio personer. Till dem som ger sin syn på historien, samtiden och framtiden hör tidigare chefer i Swedbank Göran Collert, Reinhold Geijer, Jan Lidén, Birgitta Johansson-Hedberg, Michael Wolf, Anders Sundström, Lars Idermark och Birgitte Bonnesen liksom ledande företrädare för sparbanker och sparbanksstiftelser, såsom Lennart Haglund, Erik Hägglöv och Bosse Johansson.

Tom Petersson är docent i ekonomisk historia vid Uppsala universitet och forskare vid Uppsala Center for Business History. Han disputerade 2001 med avhandlingen Framväxten av ett lokalt banksystem. Oppunda sparbank, Södermanlands enskilda bank och stationssamhället Katrineholm 1850-1916, och han har utkommit med bland annat Mellan det lokala och det globala. Det svenska banksystemet ur ett historiskt perspektiv och Den svenska industrins segertåg 1945–1965.

Tom Petersson:
Bankmarknad och ägarroll i förändring. Sparbankerna, Swedbank och sparbanksstiftelserna på 2000-talet
Dialogos Förlag
Utkom 2020

234 SEK