Klassiska kanalbåtar k-märkta

Två av Göta Kanal Rederiaktiebolagets fartyg har blivit märkta som kulturhistoriskt värdefulla av Statens maritima museer. Det är m/s Juno och m/s Wilhelm Tham som efter lång och trogen tjänst på Göta Kanal får den fina utmärkelsen.

– Vi är oerhört glada över att två av våra tre kanalbåtar blivit k-märkta. Vi ser det som ett kvitto på allt det arbete och engagemang vi lagt ner på dem, säger Håkan Gullberg, vd för Göta Kanalrederiet.

M/s Juno från 1874 är världens äldsta registrerade passagerarfartyg med hytter. M/s Wilhelm Tham är från 1912. Båda är byggda på Motala Varv som kanalbåtar med de speciella mått som finns på Göta Kanal. Båda är också ursprungligen kombinerade last- och passagerarfartyg, men byggdes om till renodlade kryssningsfartyg på 60-talet. Kanalbåtarna har byggts om i flera omgångar, där förändringarna ger en uppfattning om hur fartyget har anpassats till tidens krav. Ångmaskinerna byttes till exempel till diesel på 60-talet på båda fartygen. Lastutrymmet slopades också som en följd av konkurrensen från lastbilarna.

m/s Wilhelm Tham

m/s Wilhelm Tham. Foto: Rederi AB Göta Kanals arkiv.

– Vi på rederiet har jobbat hårt med renovering av våra tre fartyg och det är kul att de går i trafik med tillgång för allmänheten, säger Håkan Gullberg på Göta Kanalrederiet.

Bakom k-märkningen står Statens maritima museer, som genom märkning uppmärksammar fartyg som en del i Sveriges maritima kulturarv. Fartygen ska vara minst 50 år eller på annat sätt ha kulturhistoriskt värde, vara minst tolv meter långa och fyra meter breda samt ha svensk anknytning. Det kulturhistoriska sammanhanget, tekniska tillståndet, utrustningen, tillgängligheten och verksamheten bedöms. Både m/s Juno och m/s Wilhelm Tham är typiska representanter för de kanalbåtar som byggdes efter det att stambanan 1862 konkurrerat ut de äldre kanalfartygen. De ingår i en helhet med gamla slussar i den historiskt unika miljö som Göta Kanal står för.

m/s Juno

m/s Juno. Foto: Rederi AB Göta Kanals arkiv.

– Göta Kanalrederiet är känt och båda dessa fartyg är riktiga flaggskepp. Det är därför glädjande för oss att Göta Kanalrederiet har ansökt om att få K-märkning. De flesta gamla skepp ägs av entusiaster och eldsjälar, men m/s Juno och m/s Wilhelm Tham går i reguljär kryssningstrafik, är väldokumenterade och det är extra kul att så många människor kan få njuta av dem, säger Claes Wollentz, intendent på Statens maritima museer.

(2004-06-13)