Tidskriften Militär Historia läggs ned

Den Bonnierägda tidskriften Militär Historia läggs ned efter fjorton år. Den här månadens nummer blir det allra sista – av ekonomiska skäl.

– Tyvärr är inte tidskriften lönsam längre. Vi har många entusiastiska läsare och är glada att ha kunnat tillhandahålla militärhistoriska artiklar av hög kvalitet under fjorton år. Men nu är det för få som köper tidskriften i relation till det vi vill göra, säger Militär Historias chefredaktör Magnus Bergsten till Nättidningen Svensk Historia.

– Som bekant är det allt färre som köper och läser tryckta tidskrifter överhuvudtaget, det är ett gemensamt branschproblem, fortsätter Bergsten.

Militär Historia startades år 2009 av förlaget Historiska Media som också gav ut Populär Historia. Året därpå såldes förlagets tidskrifter till LRF Media och 2016 köpte Bonnier Publications, med huvudkontor i Köpenhamn, de fyra titlarna Allt om Historia, Populär Historia, Militär Historia och Släkthistoria.

Den nischade historietidningen har marknadsförts som Sveriges ledande militärhistoriska tidning och har skrivit om ”krigshistoriens viktigaste händelser och mest intressanta personer. Taktik, teknik och dramatik”. Under en stor del av dess existens har det kommit ut tolv nummer per år. Magnus Bergsten vill inte uppge hur stor upplaga Militär Historia har i dag:

– Men man kan ju konstatera att upplagan har varit högre tidigare, även om den aldrig har varit på till exempel Populär Historias nivå. En kuriositet är att Militär Historia alltid har haft en ovanligt stor andel lösnummerköpare. Kanske är det så att delar av målgruppen bara är intresserade av någon speciell sida av militärhistorien. En nördighet jag kan känna sympati för, även om den är lite problematisk affärsmässigt.

Prenumeranterna kommer i stället att få Populär Historia och andelen militärhistoria ska öka i den tidningen. Magnus Bergsten, som är chefredaktör även för Populär Historia och Släkthistoria, tycker att framtiden ser stabil ut för Bonniers historiska tidskrifter.

Populär Historia är etablerad som landets ledande historiska tidskrift sedan mer än trettio år. Och Släkthistoria, som startade 2014, tror jag kan fortsätta växa. Släktforskning är ju verkligen hett och många släktforskare vill ha en tidskrift på papper. Kanske för att de sitter så mycket vid datorn när de forskar.

Nedläggningen kan ses en påminnelse om att att tidskriftsbranschen har det ganska tufft och även om Bergsten inte ser ren digital publicering som en möjlig modell i dagsläget betonar han att det på sikt är viktigt att lyckas med en digital transformering för att överleva.

– Jag har jobbat med historietidskrifter i snart trettio år. Det roligaste som finns är att starta en ny tidning. Och det tråkigaste att lägga ned en titel. Men jag har hittills startat fyra och lagt ned tre. Så jag ligger i alla fall på plus. Och framöver hoppas jag få vara med och dra igång nya publiceringar, men kanske i andra format. Historien går trots allt vidare, konstaterar Bergsten.

(2023-03-21)

Se även Ny militärhistorisk tidskrift (2009-05-23)