Stärkt skydd för de norrländska kyrkstäderna

Kulturbebyggelseutredningen vill stärka skyddet för de 16 kyrkstäderna i Norrland. Det framgår av delbetänkandet De norrländska kyrkstäderna som i dag överlämnades till kulturminister Marita Ulvskog.

Utredningens uppdrag har varit att utreda och lämna förslag till regler om skydd för kyrkstäder. Med kyrkstäder avses de samlingar av stugor och hus som i norra Sverige anlades för att bereda tillfälligt husrum vid besök på kyrkplatsen. Av det 70-tal kyrkstäder som funnits är i vart fall 16 bevarade. En av dem är Gammelstads kyrkstad i Luleå, som år 1997 av Unesco fördes upp på listan över världsarv.

I delbetänkandet behandlas såväl skyddet av byggnaderna som skyddet av de traditionella boendeformerna i kyrkstäderna. Utredningen föreslår att det i kulturminneslagen införs en särskild reglering för kyrkstäder, vilken kan ersätta befintliga skyddsformer, bl.a. de ålderdomliga kungliga skrivelser som fortfarande tillämpas för att värna kyrkstadstraditionen, och ge förutsättningar för ett skydd anpassat efter förhållandena i den enskilda kyrkstaden. Utredningen föreslår också att det i Riksantikvarieämbetets regi genomförs en särskild satsning på kyrkstäderna.

Kulturbebyggelseutredningen fortsätter nu sitt arbete, vilket är att utreda och lämna förslag till regler som innebär ett förbättrat skydd för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse samt att utreda möjligheten till skydd för sådant lösöre som väsentligen bidrar till en byggnads kulturhistoriska värde.

(2003-09-17)