Lennart Olsson är Alla tiders historielärare

I dag fick gymnasieläraren Lennart Olsson från Alingsås motta utmärkelsen Alla tiders historielärare 2003. Det skedde vid invigningen av De Svenska Historiedagarna i Linköping. Fem forna elever nominerade honom till tävlingen – alla fem utbildar sig nu till gymnasielärare i historia.

– Lennart berättar med kunskap och engagemang, länkar samman händelser och knyter an historien till dagsaktuella händelser. Det skapar intresse hos eleverna, säger de blivande lärarna i sin nominering.

Vad är då hemligheten bakom bedriften att bli den förste korade Alla tiders historielärare?

– Saker och ting genom historien hänger ihop, förklarar Lennart Olsson. Man kan inte betrakta historien som en serie tillfälligheter, utan måste istället se orsakssammanhangen och berätta om dem för eleverna. Då förstår de, och får på köpet en annan syn på sin egen tillvaro. Och så tror jag inte att vi som lärare ska bry oss så mycket om metodiktrender. Gör det du själv tycker fungerar bäst, använd den metodik du själv trivs bäst med. Då förmedlar du den kunskap och erfarenhet du har på bästa sätt.

Bakom det nyinstiftade priset Alla tiders historielärare står Gleerups Utbildning AB och De Svenska Historiedagarna.

– Vi vill gärna uppmärksamma den vanliga läraren som år efter år försöker entusiasmera sina elever, förklarar Sirpa Sternad, produktchef för humaniora gymnasiet. Bra läromedel får ännu större värde för eleverna om läraren är engagerad och genuint intresserad av sitt ämne. Lennart Olsson är ett fantastiskt exempel på hur en lärare förmedlar kunskap och förståelse, och samtidigt ger sina elever ett livslångt intresse.

(2003-09-19)