Statskontoret vill att de museer som arbetar med försvarshistoria skall ingå i den regionala samverkansmodellen. I dag får de bidrag via två statliga myndigheter – men det är ett ineffektivt sätt att fördela bidrag på tycker Statskontoret, som utrett frågan. [SR Kulturnytt]

https://sverigesradio.se/artikel/5302031