Ett arkeologiskt fynd i Bergslagen kan vara resterna av en samisk kultplats, som ligger längre söderut än de man hittat tidigare. Offerplatsen har beskrivits i historiska arkiv, men hittades först i somras vid länsgränsen mellan Dalarna och Västmanland. [SR Sámi Radio]

https://sverigesradio.se/artikel/5296339