Till historiens försvar

Vad kan vi egentligen lära oss av det förflutna? Går det att lära sig någonting över huvud taget? Finns det en historisk sanning och en verklighet som kan rekonstrueras av eftervärlden? Går det att slå fast vad som är historiskt sant och vad som ar falskt? Dessa frågor behandlas i Till historiens försvar av Richard J. Evans, professor i historia i Cambridge och en av Storbritanniens främsta kännare av tysk historia.

I grunden handlar Till historiens försvar om hur vi studerar historien, hur vi avläser och skriver om den. Efter postmodernismens kritik av den etablerade historieskrivningens metoder och utgångspunkter har tilltron till traditionella begrepp som källor, objektivitet och historisk kunskap allvarligt rubbats. Distinktionen mellan fakta och fiktion, mellan historia och litteratur, har medvetet och omedvetet undergrävts i takt med att historikernas verksamhet avfärdats som subjektiva partsinlagor eller falska pretentioner. Den mest extrema formen av postmodernism förvandlar det historiska till en text, vars tolkning varierar med läsaren.

Richard J. Evans bok är den första mer omfattande uppgörelsen med dessa idéer och den är, som Lars Magnusson skriver i den svenska utgåvans förord, ”oundgänglig för alla dem som tycker det förflutna är tillräckligt viktigt för att inte falla offer för allsköns irrationalitet med långtgående och synnerligen tveksamma moraliska konsekvenser”.

Richard J. Evans var svarandesidans huvudvittne vid en stor och uppmärksammad rättegång i London i våras. Den amerikanska historikern Deborah Lipstadt och hennes brittiska förlag hade stämts för förtal av den revisionistiske historikern David Irving. Lipstadt hade kallat Irving historieförfalskare, eftersom han påstått att förintelsen aldrig hade ägt rum. I en 400-sidig inlaga slog Evans fast att förintelsen faktiskt hade ägt rum och rätten ogillade Irvings stämning.

Till historiens försvar pläderar för historieskrivningens möjligheter att ge oss äkta insikt om det förflutna. Som historien om rättegången med David Irving visar, handlar det inte bara om akademiska skärmytslingar.

Richard J Evans:
Till historiens försvar
SNS Förlag
304 sidor, inbunden
Utkom i oktober 2000