Stormaktstidens Norrmalm

Med denna skildring av Norrmalms historia under 1600-talet lyfter Fredric Bedoire fram minnet av en förlorad stad som gick till spillo i efterkrigstidens stadsombyggnad. Läsarna får möta landets enda planerade stenstad från tiden före 1800-talet med många av stormaktstidens främsta byggnadsverk. Tillsammans med sina byggherrar framträder dessa vid sidan av den stora massan anonyma trähus.

Boken ger oss en inträngande skildring av de människor som levde här. Vi finner många gripande öden, som den franske språkmästaren som blir mördad på Drottninggatan, den utfattige pestprästen, den flitiga brevskriverskan, de utblottade grevarna, löskekonan, amiralitetskaptenen på det förlista regalskeppet Kronan, för att bara nämna några få av de många människor som boken handlar om. Tillsammans med husen och gatorna berättar de om det maktspel som präglat livet i staden.

Stormaktstiden är en gyllene epok i Norrmalms historia med snabb uppgång, men därefter lika snabb nedgång och stagnation i takt med den svenska stormaktens fall.

Fredric Bedoire återvänder här till citysaneringens tidiga 1970-tal, när han som ung konsthistoriker var verksam vid Stockholms stadsmuseum och dokumenterade rivningarna på Nedre Norrmalm. På nära håll såg han förstörelsen av minnena från 1600-talets stenstad. Erfarenheterna från detta har han burit med sig under en femtioårig verksamhet inom arkitekturhistoria och byggnadsvård. Med Stormaktstidens Norrmalm söker han återskapa stadsdelens liv, dess hus och människor.

Fredric Bedoire är professor emeritus i arkitekturhistoria vid Kungl. Konsthögskolan, docent i konstvetenskap vid Stockholms universitet och hedersledamot i Konstakademien. Han har skrivit fler än trettio böcker, däribland Guldålder. Slott och politik i 1600-talets Sverige, Katedralen i Västerås. Andligt och världsligt under åtta sekel och Börshuset. Från rådhus till hemvist för Svenska Akademien. Han har bland annat belönats med Stora historiepriset.

Fredric Bedoire:
Stormaktstidens Norrmalm. Folk, hus och gator
Bokförlaget Langenskiöld
Utkom  2023