Susanne Thedéen utsedd till ny överantikvarie

Susanne Thedéen. Foto: Riksantikvarieämbetet

Foto: Riksantikvarieämbetet

Regeringen har utsett Susanne Thedéen till överantikvarie för Riksantikvarieämbetet. Hon kommer närmast från tjänsten som länsmuseichef vid Gotlands museer.

Susanne Thedéen efterträder Knut Weibull som gick i pension i januari 2022. Susanne Thedéen är utbildad civilekonom och även disputerad arkeolog. 2004 disputerade Susanne Thedéen på en avhandling om begravningsritualer och livscykelritualer under bronsålder. Sedan 2017 är Thedéen länsmuseichef på Gotlands museum.

– Riksantikvarieämbetet har en viktig roll i samhället och det är en arbetsplats jag alltid haft en idé om att jag vill komma till. Efter flera års arbete med kulturarvs- och kulturmiljöfrågor på en regional nivå ser jag fram emot att få ta mig an utmaningen att arbeta övergripande på den nationella nivån, säger Susanne Thedéen.

Susanne Thedéen har även en bakgrund som planeringschef och biträdande förvaltningschef vid Stockholms universitet där hon arbetat tillsammans med nuvarande riksantikvarie Joakim Malmström under dennes tid som universitetsdirektör och förvaltningschef.

– Jag välkomnar regeringens val av överantikvarie. Susanne Thedéen är en person jag har stort förtroende för. Hennes långa chefserfarenhet, kombinerat med hennes gedigna kunskaper inom arkeologi och kulturmiljöarbete, liksom hennes erfarenhet från museiområdet, gör att hon är väl lämpad för den här rollen, säger riksantikvarie Joakim Malmström.

Susanne Thedéen tillträder sin nya tjänst den 20 april. Överantikvarien är riksantikvariens ställföreträdare.

(2022-02-18)