Göteborgs stadsmuseum är Årets museum 2014

Göteborgs stadsmuseum har utnämnts till Årets museum 2014. Museet belönas för sitt mod att våga satsa stort i ett nyskapande arbete som berört många människor och breddat samhällsdebatten. Bakom utmärkelsen, som delas ut för artonde gången, står Riksförbundet Sveriges museer tillsammans med Svenska ICOM (International Council of Museums).

– Göteborgs stadsmuseum har genom att våga utmana det traditionella och bjuda in till samtal med nya grupper både breddat sitt genomslag och tagit en aktiv plats i den pågående samhällsdebatten. Det är oerhört inspirerande för hela branschen, säger Mats Persson, generalsekreterare för Riksförbundet Sveriges museer.

Prisutdelning Årets museum 2014. Foto: Mats Persson/Riksförbundet Sveriges museerPrisutdelning Årets museum 2014. Foto: Mats Persson/Riksförbundet Sveriges museer
Prisutdelning Årets museum 2014.
Foto: Mats Persson/Riksförbundet Sveriges museer

I sin motivering lyfter juryn fram Göteborgs stadsmuseums förmåga att genom det nyskapande samarbetsprojektet och utställningssatsningen Rom san lyckas med det som många haft svårigheter med; att som klassiskt stadsmuseum generera ett brett och förankrat intresse både lokalt och nationellt för en utställning om och med en av de nationella minoritetsgrupperna i Sverige. Projektet har genomgripande förändrat museets sätt att arbeta och visar på det mervärde och den kraft ett museum kan ge och vara i lokalsamhället

– Museet har genom sitt arbete fördjupat både myndigheters och allmänhetens kunskaper om de förutsättningar och den diskriminering som möter de av oss som är romer både historiskt och idag. Deras arbetssätt lägger ribban på en ny nivå för de museer som vill spela en viktig roll lokalt och för samhällsdebatten i stort, säger Louise Andersson, sekreterare i Svenska ICOM och juryledamot.
Göteborgs stadsmuseum

Utmärkelsen Årets museum 2014 delades ut under invigningen av museernas Vårmöte, som i år samarrangeras av Riksförbundet Sveriges museer och Riksantikvarieämbetet, på Folkets hus i Umeå under tisdagen. Vid ceremonin fick Göteborgs stadsmuseum ta emot priset, bestående av en glasskulptur designad av Bertil Vallien och ett diplom från kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Priset delas i år ut för artonde gången.

Tidigare pristagare
2013: Jamtli
2012: Kulturparken Småland
2011: Flygvapenmuseum
2010: Nordiska Akvarellmuseet
2009: Världskulturmuseet
2005: Värmlands museum
2004: Kulturen i Lund
2003: Moderna museet
2002: Malmö Museer
2001: Riksutställningar
2000: Textilmuseet i Borås
1999: Arkitekturmuseet
1998: Örebro läns museum
1997: Norrtälje konsthall
1996: Livrustkammaren
1995: Skaraborgs länsmuseum
1994: Judiska Museet