Vad är viktigt i Sveriges historia?

Viktiga årtal. Grafik ur Populär Historia

Grafik ur Populär Historia.

Vad tycker historikerna är viktigt i svensk historia? Tidningen Populär Historia har låtit 30 historieprofessorer lyfta fram årtal, personer och platser. Bland enkätsvaren dök det upp både förväntade val och stora överraskningar. År 1809, Gustav Vasa och Stockholm hamnar på förstaplats i respektive kategori.

Läs artikeln på Populär Historia

(2022-02-16)