Svärd från vikingatiden hittades vid E18

Foton ur SVT:s inslag

Foton ur SVT:s inslag

I samband med den breddning som pågår av E18 mellan Västjädra och Köping hittades i april i år det första av två vikingasvärd. När det grävdes fram under hösten hittades ytterligare ett svärd. Det unika i denna utgrävning är hur svärden var placerade i marken.

Läs artikeln på SVT Nyheter Västmanland

(2022-11-14)