Skotska runskrifter undersöks med svensk metod

Ön Brough of Birsay, Orkneyörna, Skottland. Foto: Chmee2 (Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0)

Brough of Birsay, Orkneyörna, Skottland. Foto: Chmee2 (Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0)

I ett svensk-skotskt pilotprojekt undersöks runstenar i Skottland med hjälp av en ny metod med 3D-teknik som används i Sverige. Forskarna hoppas också kunna kasta nytt ljus över språken som talades i Skottland vid denna tid, och hur pikterna, gaelerna och vikingarna interagerade med varandra.

En av platserna som runforskarna har besökt är den svårtillgängliga tidvattenön Brough of Birsay där vikingarnas runstenar, pikternas bildstenar och gaelernas oghamskrift finns bevarade.

Läs artikeln på Kulturnytt i P1

(2020-08-10)