Hédi Frieds böcker till Sveriges skolor

Hédi Fried och Stina Wirsén. Foto: Viktor Gårdsäter/Natur & Kultur

Hédi Fried och Stina Wirsén. Foto: Viktor Gårdsäter/Natur & Kultur

För att öka kunskapen om historien och stimulera till samtal om inkludering och mångfald kommer Hédi Frieds böcker Frågor jag fått om Förintelsen och Historien om Bodri att delas ut i Sveriges skolor.

År 2018 gick företaget Axel Johnson, myndigheten Forum för levande historia och bokförlaget Natur & Kultur samman i ett omfattande projekt och delade ut Hédi Frieds bok Frågor jag fått om Förintelsen, inklusive en lärarhandledning, till alla Sveriges högstadieskolor.

Nu utökas samarbetet och inkluderar även lågstadieklasser, som genom projektet kan beställa boken Historien om Bodri, som riktar sig till yngre barn. Boken är ett samarbete med illustratören Stina Wirsén. Precis som tidigare inkluderar projektet en lärarhandledning, som ska vara till hjälp då klasserna arbetar med böckerna.

– Skolan är den viktigaste platsen i kampen för demokratin. Jag hoppas att mina böcker kan hjälpa eleverna att ta till sig historien och väcka frågor om vår samtid, säger Hédi Fried.

Högstadieskolor kan från höstens skolstart kostnadsfritt beställa en klassuppsättning av Frågor jag fått om Förintelsen och lågstadieskolor kan beställa ett exemplar per klass av Historien om Bodri. Projektet omfattar totalt 50 000 böcker.

– Inkludering och social sammanhållning är avgörande framtidsfrågor för vårt samhälle. Vi vill bidra till att kunskapen om Förintelsen kan spridas till Sveriges unga genom Hédi Frieds historia. Vi hoppas att de tankar och samtal som uppstår utifrån böckerna kommer att bidra till att ge framtida generationer en ökad förståelse för sammanhållningens värde och intoleransens faror, säger Caroline Berg, styrelseordförande i Axel Johnson.

– Att olika delar av samhället tillsammans verkar för att överlevandes berättelser från Förintelsen förmedlas till dagens unga är oerhört viktigt. Det ger kraft i arbetet med att värna demokrati, mänskliga rättigheter och alla människors lika värde, säger Ingrid Lomfors, överintendent vid Forum för levande historia.

(2020-08-14)