Goodwins vackra Stockholm

Stadsmuseet i Stockholm
12 februari – 2 oktober 2022

Kompaniets terrass år 1918. Foto: Henry B Goodwin

Kompaniets terrass år 1918. Foto: Henry B Goodwin

Utställningen Goodwins vackra Stockholm omfattar ett 30-tal fotogravyrer i original ur fotopionjären Henry B Goodwins handgjorda praktverk Vårt vackra Stockholm från 1920, liksom ett 40-tal bilder ur stadsmuseets egen samling i form av storbildsprojektioner. Genom ett samarbete med Svenska Fotografers Förbund visas även hans kameror för första gången för allmänheten.

Henry B Goodwin (1878–1931) var en gåtfull person, som med outtröttlig glöd verkade inom flera till synes oförenliga yrken. Först som kunskapsrik språkforskare, därefter som orädd debattör, fotograf och författare och sist i livet som nytänkande trädgårdsexpert. Ändå är det som fotograf han imponerar mest, trots de få åren i yrket. Mellan åren 1915 och 1930 kom Stockholmsfotografen Goodwin att med sin romantiska jugendestetik dominera den fotografiska scenen i Sverige.

Inom den artistiska fotografin kom Goodwin att bli en djärv pionjär. År 1915 genomförde han den första separatutställningen med konstfotografi i Sverige. I text och fotografi gav han senare ut bok efter bok, som kom att stärka en hel yrkeskårs självförtroende. Goodwin introducerade internationell fotografi för en oerfaren hemmapublik och presenterade sina egna och andra kollegers bilder utomlands. Sammantaget stärkte han fotografins ställning som fullvärdig konstform, som ingen tidigare gjort. Många har därefter fängslats av Goodwins vackra fotografier och förtrollats av hans egensinniga personlighet.

År 1920 gav Goodwin ut Vårt vackra Stockholm, den kanske mest exklusiva fotobok som skapats i Sverige. Den blev ett unikt praktverk med en begränsad upplaga om 200 numrerade exemplar, där utgåvan var beställd i förväg. Tjugofem av samtidens betydande författare och konstnärer hade bjudits in av Goodwin för att var och en i ord och bild hylla Stockholms stad. Av bokens nära femtio illustrationer stod Goodwin själv för merparten, trettionio fotogravyrer, där var och en trycktes på konstpapper och klistrades in för hand. Bilderna togs med för den tiden liten kamera, ofta en fickkamera, och genomgick en komplicerad förädling.

Ida Goodwin, Henrys änka, skänkte hans kameror och annan fotoutrustning till Svenska Fotografers Förbund under sent 1950-tal/tidigt 1960-tal. Den fotografiska apparaturen har i ett halvt sekel förvarats i kansliets arkiv och visas nu för första gången för allmänheten.