Svensk politik 1809-2014

April 1917. Området framför riksdagshuset fylls med tusentals demonstrerande arbetare. De bildar en svart ridå, perforerad av bleka ansikten härjade av näringsbrist. Första världskriget rasar. Sverige är avspärrat. När polismästaren skall ge signal till sina styrkor att anfalla folkmassan ingriper kommissarie Anders Gustaf Kempe och förhindrar ett blodbad, möjligen också ett inbördeskrig.

Detta är öppningsscenen i Svensk politik, som sträcker sig från 1809 och fram till våra dagar. Författaren Per T Ohlsson har tidigare skrivit flera böcker om svensk politik. Här skildrar han den politiska framväxten under 200 år: reformerna, kompromisserna och de viktiga förgrundsgestalterna.

Konfrontationer har ingalunda saknats, men motsättningarna har inte tillåtits gå över styr. Besinningen har segrat. Gång på gång har starka personligheter, likt Kempe, gripit in i skeendet och lagt grunden till kompromisser. Den samförståndsandan förklarar, kanske mer än något annat, varför Sverige blivit ett av världens anständigaste samhällen.

Per T Ohlsson är journalist, författare och senior columnist i Sydsvenskan. Han har tidigare skrivit bland annat 100 år av tillväxt om finansministern Johan August Gripenstedt och Konservkungen om flyktingen, entreprenören och krigsveteranen Herbert Felix. Han var en huvudredaktörna i projektet Sveriges statsministrar under 100 år och skrev två volymer.

Per T Ohlsson:
Svensk politik
Historiska Media
Utkom 2014